Dissenyem el jardí juntes!


Descàrrega aquest planol, imprimeix-lo en un paper A3 i fes una proposta d’usos i disseny del jardí, tenint en compte que la zones marcades en color gris són zones delicades per a la subsistència de l’alzina. Tant en la zona prioritària com en la secundària s’ha d’evitar el

Descarrega aquest plànol, imprimeix-lo i fes una proposta d’usos i disseny del jardí.

S’ha de tenir en compte el següent:

  • que les zones marcades de color gris són zones delicades per a la subsistència de l’alzina. Tant en la zona prioritària (gris fosc) com en la secundària (gris clar) s’ha d’evitar el trànsit de persones perquè la terra no es compacti, cosa que podria afectar directament les arrels.
  • que els espais de circulació comprometin al mínim possible aquestes mateixes zones.
  • l’alta visibilitat en els espais públics els fa més segurs. Això vol dir vigilar les alçades de la vegetació i el mobiliari i procurar evitar els punts cecs.
  • la biodiversitat enriqueix els espais verds i crea un ecosistema sostenible: és interessant l’ús d’espècies autòctones que tindran menys necessitats de manteniment i creen una xarxa d’interaccions amb la fauna local.

Fes una llista de propostes d’usos i envia el teu disseny a comunicacio@salvemlalzina.org o comparteix-lo a la propera assemblea del dimecres 9 de març a les 19 h a L’Automàtica (Legalitat, 18).