Acta de l’assemblea del dilluns 19 de novembre de 2018

ACTA DE L’ASSEMBLEA
Dilluns 19 de novembre de 2018

 

Inici a les 19.15 h i durada aproximada de dues hores

Tal com va demanar la comissió de Facilitació, cada comissió informa de les tasques que està duent a terme. Durant les intervencions, es generen petits debats, es prenen decisions i queden qüestions pendents.

Principals temes debatuts, acords presos i qüestions pendents:

 • Es debat si continuar publicant les actes al web. Es decideix que de moment sí.
 • Es debat si Activitats ha de lligar les activitats o li han d’arribar lligades. Es decideix que de moment les han de lligar ells.
 • Es decideix obrir una adreça de correu per a Activitats i una altra per a Comunicació.
 • Es debat si mantenir les permanències nocturnes. Es decideix que de moment sí.
 • La gent que es queda a dormir demana organitzar millor qui es queda, i també el torn de 8 a 11 del matí. Pendent de concreció.
 • S’aprova elaborar un missatge intern per a una possible situació d’emergència.
 • Es decideix anar a l’Audiència Pública que es farà al Districte dimecres a les 18.30 h.
 • Es decideix fer, abans, una cadena humana per deixar troncs davant la seu del Districte.
 • Les pancartes etc. es prepararan demà dimarts a les 17 h a l’alzina.
 • L’acció començarà dimecres a les 17 h a l’alzina.
 • Es debat si hem de parlar amb els partits polítics, amb l’Ajuntament, amb la propietat…
 • Pendent si fer les assembles de manera fixa el dijous, o el dilluns, o alterant.
 • Per a l’enllaç entre comissions, s’aprova crear un grup amb dues persones de cada.
 • S’acorda fer difusió de les activitats amb un cartell a la porta del jardí.

Intervencions de les comissions i els assistents:

De la comissió Legal, encara no ha arribat qui havia de parlar. Sembla ser que s’ha anat l’Ajuntament a demanar còpia de l’expedient.

La subcomissió de patrimoni arquitectònic INFORMA que s’ha mirat el catàleg de cases protegides i que aquestes no hi són. Segons l’expedient administratiu, una de les cases és d’un arquitecte que té altra obra catalogada i de valor (argument a favor nostre), però no és Andreu Audet i Puig com s’havia dit. A més, existeix un pou, el qual té dret a un cert grau de protecció, que s’ha d’estudiar. Ells treballen en la redacció d’un dossier que pugui donar arguments als advocats per fer la seva feina.

Una assistent comenta el programa de Betevé sobre patrimoni, presentat per Xavier Muixí, on una experta va explicar con es cataloguen les cases.

Un assistent diu que en el dossier per als advocats haurem de col·laborar els altres també. I que això no treu que la mobilització i la pressió siguin imprescindibles.

La subcomissió de patrimoni natural INFORMA que l’alzina està en procés de catalogació. Algú pregunta per l’advocat del ginjoler. S’explica el que va dir a la darrera assemblea, en el sentit de la pressió que suposa una ocupació ben feta. Si hem de tenir o no un advocat especialista en el tema, que cobri etc., ho valorarà la comissió Legal.

La comissió de Comunicació/Difusió INFORMA de les tasques que fa:
– Web, agenda d’actes.
– Xarxes socials: FB, Twitter, Instagram i Telegram.
– Disseny i impressió de cartells. En la seva difusió, demanen col·laborar a tothom.
– Edició de 2 vídeos que són a Youtube.
– Redacció d’una nota de premsa i un manifest.
Recull de premsa per al web. Els podem enviar més enllaços, si veiem que no hi són.
Galeria d’imatges per al web
– Correcció dels textos, i idea de traduir alguns al castellà a partir d’ara.
Redacció de les actes d’assemblea.
– Contacte amb els mitjans. Conviden a tothom a passar-los contactes, i també p. ex. programes on estaria bé anar, encara que no en tinguem el contacte.

Algú els pregunta si està preparant un protocol d’emergència. Ells contesten que en tot cas el difondrien, si s’elaborés des de la comissió “Il·legal” etc.

INFORMEN també que els flyers, el full de signatures, la instància per a l’Ajuntament… es poden descarregar del web. I que en general el web és el camp base.

Algú té dubtes sobre si és convenient això que fem de publicar les actes d’assemblea al web. Es genera una mica de DEBAT. Hi ha qui diu que també pot ser una estratègia de reafirmar-nos públicament. ES DECIDEIX seguir-les penjant, de moment.

Un assistent parla del poema de Martí i Pol que va desaparèixer. L’ha portat i ens el llegeix. Algú suggereix fer-ne un mural.

La comissió d’Activitats INFORMA d’alguna activitat que té a mig embastar. Proposa concentrar les activitats els caps de setmana. Després, diu que el telèfon d’una membre de la comissió s’està escampant massa, i que ella no pot parlar amb tanta gent que no coneix… Se’ls proposa obrir una adreça de correu per a la comissió.

També demanen que Comunicació els passi les activitats ja lligades. Es genera DEBAT, hi ha qui diu que és justament Activitats qui ha de fer això. Algú altre diu que si cadascú va lligant actes, xocaran pel que fa a horari. Els preguntem quants membres són: 3 o 4. Potser fa falta gent. Apareixen dos nous voluntaris. ES DECIDEIX que es provarà el sistema de l’adreça de correu, i que pensaran entre ells com coordinar-se bé. ES DECIDEIX obrir una adreça de correu per a Comunicació, també.

La comissió d’Espai INFORMA del que han fet fins ara:
– Netejar la zona dels arbres tallats.
– …amb la qual cosa han descobert una porta que va a l’altre jardí i que miren d’obrir.
– Posar un recobriment al terra d’aquesta zona.
– Perimetrar els voltants de l’alzina per trepitjar-los menys.
– Tapar millor els residus d’amiant.
– Mig habilitar el quartet de la planta baixa. Tot i que després han aparegut goteres.
– Dins de la casa, habilitar el lavabo del passadís.
– Aconseguir tenir llum i aigua. El punt de llum és al “porxo” de la casa.
– Desenrunar la planta baixa.
– Tornar a col·locar la porta de la casa.
– Acordonar el primer pis, perquè hi ha forats. Si s’hi puja, ha de ser amb compte.

També INFORMEN del que volen fer a partir d’ara:
– Protegir la casa de la intempèrie, habilitar-la millor per dormir, menjar o treballar.
– Millorar la passarel·la d’entrada al jardí.
– Atendre la demanda de fer un espai infantil a la caseta de l’entrada.
– Continuar posant el recobriment de pinassa que han dit abans.
– Construir un tendal amb barres, al davant de la casa.
– Fer bancs, cadires… amb els troncs tallats, amb una serra.
– Començar a treballar al segon jardí.
– Tapar el forat del sostre de la segona casa, com a tasca urgent.
– Tapar la glorieta de la casa petita.
– Aprofitar el dia dels trastos (dimecres) per llençar coses.
– …en aquest punt, algú els proposa, a la llarga, fer una exposició de les coses interessants que es trobin a les cases.
– Atacar la inundació grossa que hi ha parking.
– A llarg termini, restaurar senceres les casetes.

INFORMEN de les demandes de material que fan:
– Urgents, una pala i una roda per al carretó.
– Molt de plàstic transparent d’obra, gros, de pintor.
– Cubells de reciclatge per al punt de brossa.
Des de Comunicació se’ls diu que es farà difusió d’aquestes demandes.

Han posat plantetes en un parell de llocs, i diuen que podem dur plantes a ”viure” aquí.

Algú pregunta als que es queden a dormir si també tenen demandes. Contesten que de tendes, màrfegues i sacs, ara mateix hi ha superàvit.

La comissió “Il·legal” pren la paraula. Decidim que a partir d’ara es dirà d’Acció i mobilització. Els que es queden a dormir a la casa expliquen dos problemes:
1) Que sempre es quedem els mateixos.
2) Que al matí (de 8 a 11 aprox.) costa aconseguir que vingui gent prou estona com per assegurar el relleu.
Per a totes dues coses, demanen més voluntaris i organitzar més bé els torns. Queda PENDENT com concretar això.

Algú pregunta si la raó de quedar-se es donar la veu d’alarma si cal. Sí, però no només.

Ells també treuen el tema d’aviam si es prepara el protocol d’emergència, per si hi ha p. ex. un desallotjament de matinada i els demanen identificar-se. Es recorda que avui s’acaba la setmana de “treva” del Districte…. La pregunta és sobretot per a Legal.

Algú diu que podríem obrir una mica de DEBAT sobre els costos i beneficis que té mantenir les permanències nocturnes. Ho fem més tard.

També es diu que tenim una denúncia dels propietaris, i per tant se suposa que un procés en marxa… Algú comenta que com que no han existit identificacions de persones, tampoc podem anar a preguntar com està el procés. Però es veu que al T. C. sí que el van identificar un dia, podria anar a preguntar.

La comissió Legal reprèn la paraula quan algú pregunta què en sabem de la posició de l’Ajuntament. No gaire res, de nou, INFORMEN, després que el dia 12 ens diguessin que es donava a la propietat una setmana perquè ”reflexionés”.

Estan treballant per catalogar l’alzina? A Legal no ho saben del cert. Sí que sabem que s’ha incoat un expedient per la tala dels arbres. Algú diu que vol pensar que l’Ajuntament està revisant l’expedient. A més, sembla ser que la propietat proposa el transplantament de l’alzina… cosa que nosaltres veiem inviable.

Algú treu el tema de si anar de l’Audiència Pública que es farà aquest dimecres a les 18.30 a la seu del Districte. DECIDIM que sí.

Algú altre recorda que la família va dir la setmana que volien parlar amb nosaltres, i proposa que siguem proactius per aquesta via. Així ens mostrarem com a oberts i “vius” davant els mitjans. I si ens diuen que no, quedaran retratats ells.

Algú afirma que Parcs i Jardins sí que està treballant en la catalogació de l’alzina, i que tenen dubtes legals, perquè la llei no és retroactiva.

Algú diu que està clar que hi ha hagut almenys deixadesa, perquè l’alzina no l’ha detectat cap filtre, i que el principal responsable és l’Ajuntament, per tant tenim dret a preguntar-los què estan fent al respecte.

Hi ha algun canal de comunicació formal amb l’Ajuntament? No, cap. Algú insisteix que la pregunta és si volem tenir-lo, nosaltres.

Anar a l’Audiència seria mig per demanar info mig per protestar. Hi cap bastant gent, a la sala. Com que no hi sol anar gaire gent, si els l’omples es posen una mica nerviosos. No cal que tinguem portaveus, podem fer “barra lliure” d’opinar.

La comissió d’Experiències autogestionades INFORMA sobre el recull que estan fent d’espais que han estat salvats pel veïnat (no només dels autogestionats). Seguiran investigant. S’han aturat enderrocaments? Sí, algun. Una primera conclusió és que els afers que tenen lloc en terreny púbics se salven més, i els de terrenys privats, menys.

Tornem a la comissió de Acció i mobilització. Proposen fer una cadena humana i portar els troncs davant de la seu del Districte. Algú suggereix lligar aquesta acció amb la de personar-nos a l’Audiència Pública de dimecres, i HO APROVEM. Comunicació es compromet a fer difusió d’aquesta acció.

S’obre un DEBAT de si només dirigir l’acció a l’Ajuntament, o també a la Gene (plaça de Sant Jaume), o a les immobiliàries, i en concret a Encarnación Invest: sabem on tenen la seu, aquí al barri. I ha qui diu que a part de l’Ajuntament actual, també tenen responsabilitat els altres partits polítics, que tots han governat anteriorment i tampoc van catalogar.

Es pot convidar a l’acció altres espais autogestionats. Això queda en mans de la comissió de ídem.

Com que diem d’entrar a l’Audiència, algú torna a treure el tema de si hem de parlar amb l’Administració; i diu que creu que no, que de moment mobilització i fer-nos forts.

Algú proposa, a més de portar els troncs, tirar pintura. Però es desestima.

Algú assenyala la part responsabilitat de l’estudi d’arquitectes que ha fet el projecte.

DECIDIM que la cadena humana serà cap a l’Ajuntament i prou. Prepararem l’acció demà dimarts a les 17 h a l’alzina. Comunicació, i tothom que vulgui, farà pancartes etc. A títol personal, tothom pot fer-se també minipancartes a casa o el que vulgui.

Per començar l’acció en si, DECIDIM quedar dimecres a les 17 h a l’alzina. Comunicació farà un cartell per difondre aquesta acció.

Acció i mobilització proposa també fer de “formació antirepressiva“ per a qui hi estigui interessat. Així, gent que ja ha portat a terme altres lluites compartirà el que sap: tema desallotjaments, identificacions, etc. Algú proposa convidar algun advocat. Data: aquest cap de setmana? Divendres? Ho estudiaran, així com els temes a tractar.

Pel que fa al protocol d’emergència, expliquen que el que se sol fer és tenir un missatge preeditat, per poder reaccionar ràpid, donar l’alarma a fora i proposar una reacció. En el nostre cas, seria per si arriba un desallotjament o bé per si venen operaris a tallar l’alzina. Estem D’ACORD a redactar-lo.

Es proposa també fer un cartell avisant al barri de què volem que facin si arriba al cas. Ho DEBATEM una mica: algú diu que hem d’anar en compte, que no sembli que donem per fet que algú “interromprà” aviat els nostres projectes per a la cases i l’alzina… De moment, no farem aquest cartell. Comunicació entoma l’elaboració del missatge intern.

Acció i mobilització defensa les permanències a la casa, en el sentit de donar el missatge que això no és un espai buit, insuflar-li vida, anar-lo restaurant… D’altres creuen que poden ser més necessàries més endavant, i que hem de mirar de no cremar-nos. DEBAT. ES DECIDEIX que de moment es mantindran.

Algú reivindica que d’acord que els de les permanències passen moltes hores aquí, però que potser d’altres passem hores fent feina per a l’alzina des de fora. Que tot és important.

Ja ha arribat el membre de la comissió Legal que té més info. INFORMA que a més de amb l’advocat del ginjoler, que se’l veu molt implicat, tenen contacte amb enginyers agrònoms, que confien a aconseguir la catalogació de l’alzina perquè està molt sana. Pel que fa a les cases, la catalogació com a patrimoni també està en estudi. Suggereix que tothom que tingui contactes amb institucions i entitats, els demani de fer escrits en defensa de l’alzina. Tot pot servir per reforçar el dossier. Algú agafa el guant de proposar-ho en l’àmbit acadèmic, i aviam si algú altre ho fa en l’àmbit dels naturalistes. diu. Quan estigui el dossier, s’enviarà tant a l’Ajuntament com als propietaris.

Explica que la còpia de l’expedient, l’estem esperant encara. Que els la van ensenyar l’altre dia, però ràpid, en plan ja et vaig passant jo els fulls…

Proposa reunir-se amb els partits polítics, a part d’amb l’Ajuntament, així veuran que existim, i ells també pressionaran. Es genera DEBAT. Algú no ho veu clar, per allò que tots tenen responsabilitats. Algú diu que en situació electoral, parlar-ne té pros i contres. Algú diu que en experiències com la de Can Seixanta va ser bo parlar-ne. Algú altre, que des de l’experiència sindical també ho veu bé. Algú torna a dir que estem encara verds pel que fa a cohesió, com per seure amb gent bregada a negociar el que els interessa a ells. Algú altre, que no és negociar, només parlar. Algú preferiria que vinguin ells a buscar-nos, i no anar-los nosaltres al darrere. També hi ha qui proposa convidar la regidora del Districte a l’alzina. Algú altre diu que tard o d’hora n’haurem de parlar.

Pel que fa a la comissió de Facilitació, proposa:
1) Fixar les assembles el dijous a les 19 h i intentar que durin una hora i mitja. Però hi qui preferiría el dilluns, o alternar-ho. Queda PENDENT. De moment, s’acorda la data i hora de la propera assemblea: dijous 22 a les 19.00 h.
2) Per a la coordinació entre comissions, crear un grup amb dues persones de cada comissió, ja es veurà en quina xarxa de contacte. S’APROVA. Facilitació crearà el grup. Cada comissió li haurà de dir el nom dels seus dos membres.

I una proposta del darrer moment: fer difusió de les activitats que es facin al jardí amb un cartell a la porta, i no només per les xarxes socials. S’APROVA.