Acta de l’assemblea del dilluns 26 de novembre de 2018

 

Nota: En aquesta acta s’intenten recollir de manera resumida les principals informacions traslladades a l’assemblea i els acords presos. No s’hi recullen de manera exhaustiva totes les intervencions ni debats al llarg de l’assemblea.

Breu previ: pinassa i branques

Es planteja que cal retirar la pinassa i les branques acumulades. Hi ha qui proposa demanar a Parcs i Jardins o al Districte que ho retiri, hi ha qui planteja retirar-ho nosaltres mateixes i qui planteja utilitzar-ho com a acció i portar-ho davant de la seu del Districte. Hi ha opinions diverses per a tot i no s’arriba a un acord. Sí que es dona el vistiplau perquè si algú necessita pinassa per al que vulgui, se la pugui endur.

Trasllat d’informació sobre la reunió amb el Districte de Gràcia (de dijous 22 de novembre) i anàlisi

Dijous passat hi va haver una reunió amb el Districte de Gràcia –convocada per ells— a la qual van assistir diverses persones de ‘Salvem l’alzina i les casetes del carrer Encarnació’. Algunes de les assistents traslladen a l’assemblea el que s’hi va parlar:

 • El Govern municipal comunica un acord amb la propietat per salvar l’alzina.
 • S’ha iniciat el procés de catalogació de l’alzina. La propietat tindrà 10 dies per fer al·legacions. La comissió de catalogació del Districte ho portarà al ple del 21 de desembre.
 • Ells diuen que la catalogació no és retroactiva, però la comissió de Legal està investigant si realment és així.
 • Una possibilitat en relació a les cases i el conjunt del jardí és l’expropiació, opinió que no està descartada i que únicament es pot fer si va a equipament.
 • El Districte pregunta si quan la propietat tingui una nova proposta d’urbanització, voldrem donar-hi l’opinió, etc.
 • El Districte trasllada que la propietat està preocupada pel fet que s’entri a les cases i planteja tapiar-les.
 • Des de ‘Salvem l’alzina i les casetes del carrer Encarnació’ es va insistir en els punts que es venen reivindicant des de l’inici (salvem l’alzina, salvem les cases, aturem l’operació immobiliària i apostem per un ús en benefici públic/veïnal) i es va dir que s’havia d’esperar a l’assemblea de dilluns per donar resposta.

Diverses persones intervenen i fan preguntes. Aquests en són algunes:

 • Es pregunta si el Districte es planteja una permuta: sembla que ho veuen difícil perquè a Gràcia no es considera que hi hagi un altre lloc a permutar. Reflexió també sobre si això suposaria una operació immobiliària especulativa per a una altra zona de la ciutat.
 • Alguna gent considera que el Districte no ho té tan fàcil per expropiar i que tindrà un cost elevat, i hi ha qui considera que sí que és relativament senzill, que hi ha vies polítiques per fer-ho, que seria ben rebut pel barri i que hi ha precedents. S’explica que en ocasions s’ha utilitzat la incoació per salvar patrimoni.
 • Hi ha qui considera que l’alzina està salvada des de l’inici per la pressió que s’ha fet, no perquè hagin negociat propietat i Districte.
 • Companyes parlen de diverses necessitats i mancances a Gràcia, que ja s’estan treballant des de diversos col·lectius: habitatge social, centre de dia 100% públic (no n’hi ha cap a Gràcia), escoles bressol, espai verd…
 • Es proposa fer sinergies amb diverses lluites/col·lectius a Gràcia (contra l’especulació i la gentrificació, pels serveis públics, etc.) i també amb altres moviments per salvar espais verds a nivell de Barcelona.

A partir d’aquestes informacions, s’acorda el següent:

 • Seguim lluitant per tot el recinte (cases + alzina + tot el jardí), que volem mantenir a nivell patrimonial (que res vagi a terra) i aconseguir que sigui de titularitat pública (expropiació/adquisició del conjunt) i es destini a necessitats que hi ha al barri.
 • No estem disposats a entrar a valorar, opinar o participar sobre cap nou projecte que no sigui un equipament públic i que no respecti les cases (no entrarem a parlar d’altres projectes que pugui tenir la propietat que mantinguin l’operació immobiliària, encara que salvin l’alzina).
 • No acceptem la proposta de la propietat de tapiar les cases.

 

Concreció de passos a seguir a partir d’ara

Es fan diverses propostes:

 • Mobilització gran / campanya que s’organitzi no només des de ‘Salvem l’alzina i les casetes del carrer Encarnació’ sinó conjuntament amb altres col·lectius a Gràcia que treballen sobre serveis públics, habitatge, etc. i lluites per salvar espais verds.
 • S’acorda crear una comissió que ho impulsarà.

 

 • Recollir signatures a través de Change.org. Es llegeix una proposta de text per acompanyar la recollida de signatures i s’hi fan algunes esmenes.

 

 • S’acorda tirar endavant la recollida de signatures a través de Change.org. El text s’acabarà de treballar conjuntament amb la comissió de Comunicació i es portarà a l’assemblea per a la seva aprovació.

 

 • Guanyar temps per anar desenvolupant els nostres projectes dins la casa i avançar en la rehabilitació i usos de l’espai. S’inicia un debat sobre diverses qüestions/propostes:
 • Com millorar la coordinació entre les comissions d’Espai i d’Activitats perquè no es programin alhora coses que se solapin i no es puguin combinar.
 • Com lligar l’ús actual de l’espai amb les necessitats que hi ha a Gràcia i amb la reivindicació final.
 • Quina és la situació tècnica real de l’espai (les cases principalment) com per poder-ne fer ús. Proposta de ser conservadors i anar amb cura amb el que s’hi fa.
 • Proposta de fer jornades de treball, tallers, un lloc d’estudi, un hort. Cal pensar quins usos volem.
 • Com lligar que s’impulsin projectes dins l’espai amb voler-ho guanyar com a espai públic i que no hi hagi desallotjament.
 • Com decidir quin tipus de projectes s’hi fan.

S’acorda parlar-ne a la propera assemblea, en veure que és un tema complex amb opinions diverses.

 • Organitzar xerrades que ens connectin amb les altres lluites que s’han mencionat, amb gent experta en medi ambient i espais verds, etc.
 • Es tirarà endavant a través de la comissió d’Activitats, a qui es poden fer arribar propostes.
 • Implicar persones del món acadèmic en la defensa de l’alzina i les cases. No s’acaba de concretar com fer-ho.
 • Afegir-nos a la Marxa per la dignitat que està convocada per a dissabte. No s’acaba de concretar si ens hi afegim o no i com.

 

Necessitats d’habilitació de l’espai

La comissió d’Espai exposa la feina feta fins al moment, la feina per fer i el material que es necessita:

 • Feina feta: retirada de branques, pinassa i runa; accés al jardí petit; arreglar la inundació del garatge; punt d’aigua, rebost, espai d’estudi; començar a construir taules i bancs de fusta, tapiar finestres; acordonar primer pis; crida a arquitectes; parterre amb plantes aromàtiques; inici del porxo
 • Feina per fer: seguir retirant pinassa, tapar els forats petits del sostre, tapar finestres, llum al jardí, canviar WC, pica de safareig, inici de l’hort
 • Petició de material: cubells grossos (reciclatge), planxes de suro, altaveu, focus, martell i claus, llavors de temporada, pala i eines de jardí, sacs de runa, plantes, extintor, panys i baldes, pissarra

Propostes de la comissió d’Espai:

 • Fer un hort al jardí
 • Fer murals exteriors (als murs) amb diversos artistes

També s’informa que aquest dimecres s’aprofitarà que hi ha recollida de trastos per treure coses de la casa i materials (es farà a les 18h) i que la comissió es reuneix cada dilluns a les 18h.

A partir de les propostes sobre l’ús de l’espai, es reobre el debat sobre com si procedir pel que fa a l’espai i la rehabilitació:

 • Necessitat de més comunicació entre les comissions d’Espai i de Patrimoni Natural en relació a l’ús del jardí.
 • Diverses opinions i arguments sobre si s’està d’acord a fer un hort o no s’hi està d’acord.
 • Tornem a temes mencionats més amunt sobre quins usos donar, la situació de l’edifici, com combinar-ho amb les reivindicacions, etc.
 • S’acorda parlar-ne a la propera assemblea.

 

Coordinació entre comissions
[No es tracta com a punt específic però surt en diversos moments]

Cal una millor coordinació entre comissions per evitar que es programin activitats que després no es fan, que es facin activitats que no es difonguin, que es facin diverses coses a l’espai al mateix moment i se solapin, etc.

Algunes propostes:

 • Possibilitat de fer un correu per a la comissió d’Activitats, per poder canalitzar tota la informació i les propostes que els arriben. (Pendent que la comissió confirmi si vol tenir un correu.)
 • Possibilitat de fer un Google Calendar compartit que substitueixi la secció d’agenda al web, que es pugui emplenar autònomament i consultar públicament.
 • Possibilitat de petites trobades entre persones de les comissions per coordinar-se. Per exemple: Espai i Patrimoni Natural en relació al jardí, Activitats i Comunicació per concretar el traspàs d’informació i la difusió, Espai i Activitats en relació a no solapar convocatòries, etc.

Es fa una crida a participar de les diverses comissions, i es recorda que totes elles han d’aportar dues persones al grup de Coordinació.

Altres

 • Es proposa utilitzar la cançó de Pete Seeger ‘El parque Elysian’, que fa referència a la lluita per salvar aquest parc a Califòrnia. Aquí hi ha la cançó: https://www.youtube.com/watch?v=SJjfztprfLo&feature=youtu.be
 • S’explica que una de les casetes va ser seu l’Ateneu Republicà l’any 1933. Segurament de lloguer, perquè l’any següent (1934) va passar al carrer Montmany. Hi havia una secció femenina republicana de la qual va participar Trinitat Ferrer (filla de Ferrer i Guàrdia).
 • S’informa que s’ha iniciat l’enderrocament del bloc de Travessera de Gràcia 154 (on hi havia Ca la Trava) i que això afecta l’edifici núm. 156 (el bloc La Jahnela), on viuen tres unitats familiars i que és la seu de l’Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia.
 • S’informa que el proper 12 de desembre està previst el desnonament del bloc l’Armadillo (c/ Sant Salvador amb c/ Santa Clotilde), propietat del BBVA i ocupat per diverses famílies i joves. Es demana un reallotjament en habitatge social per a les famílies amb infants. El dia 12 caldrà gent des del matí per aturar el desnonament.

 

Propera assemblea: dilluns 3 de desembre a les 19h sota l’alzina