Queixes al Síndic de Greuges

Aquest és el text que podeu copiar i enganxar a la casella “Motiu de la queixa”, citant el cas que ja hi ha obert amb referència Q3331/2019. Gràcies

Enllaç al formulari de presentació de queixes al Síndic de Greuges


Com a veí/ veïna del barri (i membre de Salvem l’alzina i les casetes d’Encarnació), vull fer palès el meu malestar respecte a l’estat actual d’abandonament de les finques núm. 13-17 del C/ Encarnació. Al web del nostre col•lectiu veïnal (www.salvemlalzina.org) trobareu tots els detalls de les accions i gestions que hem fet des de l’aturada de les obres el novembre del 2018 fins al dia d’avui. Actualment, però, ens trobem en un punt mort, mentre s’aprova el projecte d’expropiació per convertir l’espai en equipaments per al barri i es duu a terme la catalogació de l’alzina bicentenària, tal com vam demanar des del primer moment.

Ens van desallotjar en aplicació d’unes mesures cautelars derivades d’una denúncia de la propietat, que va anunciar l’apuntalament de les cases, però també va destruir-ne elements i va tornar a omplir de runa el jardí que nosaltres havíem buidat i netejat (a més de permetre que els treballadors hi deixessin escombraries o hi fessin foc). Ara, amb el posterior precinte judicial que ens hi prohibeix l’accés i el fet que encara no s’ha retirat l’amiant extret fa 7 mesos, considerem que la situació és preocupant per a la salut pública i per l’estat i el manteniment del patrimoni arquitectònic i natural.

Hem presentat diverses queixes verbals a membres del consistori i també ens hem adreçat a Parcs i Jardins per tal que n’assumeixin alguna responsabilitat i busquin solucions, però fins ara tot ha estat en va. Sol•licitem la intervenció del Síndic per resoldre aquesta situació cada vegada més precària i urgent.

Restem a l’espera de la vostra ajuda.

Gràcies per endavant.