Acta de l’assemblea del dilluns 26 de novembre de 2018

 

Nota: En aquesta acta s’intenten recollir de manera resumida les principals informacions traslladades a l’assemblea i els acords presos. No s’hi recullen de manera exhaustiva totes les intervencions ni debats al llarg de l’assemblea.

Breu previ: pinassa i branques

Es planteja que cal retirar la pinassa i les branques acumulades. Hi ha qui proposa demanar a Parcs i Jardins o al Districte que ho retiri, hi ha qui planteja retirar-ho nosaltres mateixes i qui planteja utilitzar-ho com a acció i portar-ho davant de la seu del Districte. Hi ha opinions diverses per a tot i no s’arriba a un acord. Sí que es dona el vistiplau perquè si algú necessita pinassa per al que vulgui, se la pugui endur.

Trasllat d’informació sobre la reunió amb el Districte de Gràcia (de dijous 22 de novembre) i anàlisi

Dijous passat hi va haver una reunió amb el Districte de Gràcia –convocada per ells— a la qual van assistir diverses persones de ‘Salvem l’alzina i les casetes del carrer Encarnació’. Algunes de les assistents traslladen a l’assemblea el que s’hi va parlar:

 • El Govern municipal comunica un acord amb la propietat per salvar l’alzina.
 • S’ha iniciat el procés de catalogació de l’alzina. La propietat tindrà 10 dies per fer al·legacions. La comissió de catalogació del Districte ho portarà al ple del 21 de desembre.
 • Ells diuen que la catalogació no és retroactiva, però la comissió de Legal està investigant si realment és així.
 • Una possibilitat en relació a les cases i el conjunt del jardí és l’expropiació, opinió que no està descartada i que únicament es pot fer si va a equipament.
 • El Districte pregunta si quan la propietat tingui una nova proposta d’urbanització, voldrem donar-hi l’opinió, etc.
 • El Districte trasllada que la propietat està preocupada pel fet que s’entri a les cases i planteja tapiar-les.
 • Des de ‘Salvem l’alzina i les casetes del carrer Encarnació’ es va insistir en els punts que es venen reivindicant des de l’inici (salvem l’alzina, salvem les cases, aturem l’operació immobiliària i apostem per un ús en benefici públic/veïnal) i es va dir que s’havia d’esperar a l’assemblea de dilluns per donar resposta.

Diverses persones intervenen i fan preguntes. Aquests en són algunes:

 • Es pregunta si el Districte es planteja una permuta: sembla que ho veuen difícil perquè a Gràcia no es considera que hi hagi un altre lloc a permutar. Reflexió també sobre si això suposaria una operació immobiliària especulativa per a una altra zona de la ciutat.
 • Alguna gent considera que el Districte no ho té tan fàcil per expropiar i que tindrà un cost elevat, i hi ha qui considera que sí que és relativament senzill, que hi ha vies polítiques per fer-ho, que seria ben rebut pel barri i que hi ha precedents. S’explica que en ocasions s’ha utilitzat la incoació per salvar patrimoni.
 • Hi ha qui considera que l’alzina està salvada des de l’inici per la pressió que s’ha fet, no perquè hagin negociat propietat i Districte.
 • Companyes parlen de diverses necessitats i mancances a Gràcia, que ja s’estan treballant des de diversos col·lectius: habitatge social, centre de dia 100% públic (no n’hi ha cap a Gràcia), escoles bressol, espai verd…
 • Es proposa fer sinergies amb diverses lluites/col·lectius a Gràcia (contra l’especulació i la gentrificació, pels serveis públics, etc.) i també amb altres moviments per salvar espais verds a nivell de Barcelona.

A partir d’aquestes informacions, s’acorda el següent:

 • Seguim lluitant per tot el recinte (cases + alzina + tot el jardí), que volem mantenir a nivell patrimonial (que res vagi a terra) i aconseguir que sigui de titularitat pública (expropiació/adquisició del conjunt) i es destini a necessitats que hi ha al barri.
 • No estem disposats a entrar a valorar, opinar o participar sobre cap nou projecte que no sigui un equipament públic i que no respecti les cases (no entrarem a parlar d’altres projectes que pugui tenir la propietat que mantinguin l’operació immobiliària, encara que salvin l’alzina).
 • No acceptem la proposta de la propietat de tapiar les cases.

 

Concreció de passos a seguir a partir d’ara

Es fan diverses propostes:

 • Mobilització gran / campanya que s’organitzi no només des de ‘Salvem l’alzina i les casetes del carrer Encarnació’ sinó conjuntament amb altres col·lectius a Gràcia que treballen sobre serveis públics, habitatge, etc. i lluites per salvar espais verds.
 • S’acorda crear una comissió que ho impulsarà.

 

 • Recollir signatures a través de Change.org. Es llegeix una proposta de text per acompanyar la recollida de signatures i s’hi fan algunes esmenes.

 

 • S’acorda tirar endavant la recollida de signatures a través de Change.org. El text s’acabarà de treballar conjuntament amb la comissió de Comunicació i es portarà a l’assemblea per a la seva aprovació.

 

 • Guanyar temps per anar desenvolupant els nostres projectes dins la casa i avançar en la rehabilitació i usos de l’espai. S’inicia un debat sobre diverses qüestions/propostes:
 • Com millorar la coordinació entre les comissions d’Espai i d’Activitats perquè no es programin alhora coses que se solapin i no es puguin combinar.
 • Com lligar l’ús actual de l’espai amb les necessitats que hi ha a Gràcia i amb la reivindicació final.
 • Quina és la situació tècnica real de l’espai (les cases principalment) com per poder-ne fer ús. Proposta de ser conservadors i anar amb cura amb el que s’hi fa.
 • Proposta de fer jornades de treball, tallers, un lloc d’estudi, un hort. Cal pensar quins usos volem.
 • Com lligar que s’impulsin projectes dins l’espai amb voler-ho guanyar com a espai públic i que no hi hagi desallotjament.
 • Com decidir quin tipus de projectes s’hi fan.

S’acorda parlar-ne a la propera assemblea, en veure que és un tema complex amb opinions diverses.

 • Organitzar xerrades que ens connectin amb les altres lluites que s’han mencionat, amb gent experta en medi ambient i espais verds, etc.
 • Es tirarà endavant a través de la comissió d’Activitats, a qui es poden fer arribar propostes.
 • Implicar persones del món acadèmic en la defensa de l’alzina i les cases. No s’acaba de concretar com fer-ho.
 • Afegir-nos a la Marxa per la dignitat que està convocada per a dissabte. No s’acaba de concretar si ens hi afegim o no i com.

 

Necessitats d’habilitació de l’espai

La comissió d’Espai exposa la feina feta fins al moment, la feina per fer i el material que es necessita:

 • Feina feta: retirada de branques, pinassa i runa; accés al jardí petit; arreglar la inundació del garatge; punt d’aigua, rebost, espai d’estudi; començar a construir taules i bancs de fusta, tapiar finestres; acordonar primer pis; crida a arquitectes; parterre amb plantes aromàtiques; inici del porxo
 • Feina per fer: seguir retirant pinassa, tapar els forats petits del sostre, tapar finestres, llum al jardí, canviar WC, pica de safareig, inici de l’hort
 • Petició de material: cubells grossos (reciclatge), planxes de suro, altaveu, focus, martell i claus, llavors de temporada, pala i eines de jardí, sacs de runa, plantes, extintor, panys i baldes, pissarra

Propostes de la comissió d’Espai:

 • Fer un hort al jardí
 • Fer murals exteriors (als murs) amb diversos artistes

També s’informa que aquest dimecres s’aprofitarà que hi ha recollida de trastos per treure coses de la casa i materials (es farà a les 18h) i que la comissió es reuneix cada dilluns a les 18h.

A partir de les propostes sobre l’ús de l’espai, es reobre el debat sobre com si procedir pel que fa a l’espai i la rehabilitació:

 • Necessitat de més comunicació entre les comissions d’Espai i de Patrimoni Natural en relació a l’ús del jardí.
 • Diverses opinions i arguments sobre si s’està d’acord a fer un hort o no s’hi està d’acord.
 • Tornem a temes mencionats més amunt sobre quins usos donar, la situació de l’edifici, com combinar-ho amb les reivindicacions, etc.
 • S’acorda parlar-ne a la propera assemblea.

 

Coordinació entre comissions
[No es tracta com a punt específic però surt en diversos moments]

Cal una millor coordinació entre comissions per evitar que es programin activitats que després no es fan, que es facin activitats que no es difonguin, que es facin diverses coses a l’espai al mateix moment i se solapin, etc.

Algunes propostes:

 • Possibilitat de fer un correu per a la comissió d’Activitats, per poder canalitzar tota la informació i les propostes que els arriben. (Pendent que la comissió confirmi si vol tenir un correu.)
 • Possibilitat de fer un Google Calendar compartit que substitueixi la secció d’agenda al web, que es pugui emplenar autònomament i consultar públicament.
 • Possibilitat de petites trobades entre persones de les comissions per coordinar-se. Per exemple: Espai i Patrimoni Natural en relació al jardí, Activitats i Comunicació per concretar el traspàs d’informació i la difusió, Espai i Activitats en relació a no solapar convocatòries, etc.

Es fa una crida a participar de les diverses comissions, i es recorda que totes elles han d’aportar dues persones al grup de Coordinació.

Altres

 • Es proposa utilitzar la cançó de Pete Seeger ‘El parque Elysian’, que fa referència a la lluita per salvar aquest parc a Califòrnia. Aquí hi ha la cançó: https://www.youtube.com/watch?v=SJjfztprfLo&feature=youtu.be
 • S’explica que una de les casetes va ser seu l’Ateneu Republicà l’any 1933. Segurament de lloguer, perquè l’any següent (1934) va passar al carrer Montmany. Hi havia una secció femenina republicana de la qual va participar Trinitat Ferrer (filla de Ferrer i Guàrdia).
 • S’informa que s’ha iniciat l’enderrocament del bloc de Travessera de Gràcia 154 (on hi havia Ca la Trava) i que això afecta l’edifici núm. 156 (el bloc La Jahnela), on viuen tres unitats familiars i que és la seu de l’Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia.
 • S’informa que el proper 12 de desembre està previst el desnonament del bloc l’Armadillo (c/ Sant Salvador amb c/ Santa Clotilde), propietat del BBVA i ocupat per diverses famílies i joves. Es demana un reallotjament en habitatge social per a les famílies amb infants. El dia 12 caldrà gent des del matí per aturar el desnonament.

 

Propera assemblea: dilluns 3 de desembre a les 19h sota l’alzina

 

Acta de l’assemblea del dilluns 19 de novembre de 2018

ACTA DE L’ASSEMBLEA
Dilluns 19 de novembre de 2018

 

Inici a les 19.15 h i durada aproximada de dues hores

Tal com va demanar la comissió de Facilitació, cada comissió informa de les tasques que està duent a terme. Durant les intervencions, es generen petits debats, es prenen decisions i queden qüestions pendents.

Principals temes debatuts, acords presos i qüestions pendents:

 • Es debat si continuar publicant les actes al web. Es decideix que de moment sí.
 • Es debat si Activitats ha de lligar les activitats o li han d’arribar lligades. Es decideix que de moment les han de lligar ells.
 • Es decideix obrir una adreça de correu per a Activitats i una altra per a Comunicació.
 • Es debat si mantenir les permanències nocturnes. Es decideix que de moment sí.
 • La gent que es queda a dormir demana organitzar millor qui es queda, i també el torn de 8 a 11 del matí. Pendent de concreció.
 • S’aprova elaborar un missatge intern per a una possible situació d’emergència.
 • Es decideix anar a l’Audiència Pública que es farà al Districte dimecres a les 18.30 h.
 • Es decideix fer, abans, una cadena humana per deixar troncs davant la seu del Districte.
 • Les pancartes etc. es prepararan demà dimarts a les 17 h a l’alzina.
 • L’acció començarà dimecres a les 17 h a l’alzina.
 • Es debat si hem de parlar amb els partits polítics, amb l’Ajuntament, amb la propietat…
 • Pendent si fer les assembles de manera fixa el dijous, o el dilluns, o alterant.
 • Per a l’enllaç entre comissions, s’aprova crear un grup amb dues persones de cada.
 • S’acorda fer difusió de les activitats amb un cartell a la porta del jardí.

Intervencions de les comissions i els assistents:

De la comissió Legal, encara no ha arribat qui havia de parlar. Sembla ser que s’ha anat l’Ajuntament a demanar còpia de l’expedient.

La subcomissió de patrimoni arquitectònic INFORMA que s’ha mirat el catàleg de cases protegides i que aquestes no hi són. Segons l’expedient administratiu, una de les cases és d’un arquitecte que té altra obra catalogada i de valor (argument a favor nostre), però no és Andreu Audet i Puig com s’havia dit. A més, existeix un pou, el qual té dret a un cert grau de protecció, que s’ha d’estudiar. Ells treballen en la redacció d’un dossier que pugui donar arguments als advocats per fer la seva feina.

Una assistent comenta el programa de Betevé sobre patrimoni, presentat per Xavier Muixí, on una experta va explicar con es cataloguen les cases.

Un assistent diu que en el dossier per als advocats haurem de col·laborar els altres també. I que això no treu que la mobilització i la pressió siguin imprescindibles.

La subcomissió de patrimoni natural INFORMA que l’alzina està en procés de catalogació. Algú pregunta per l’advocat del ginjoler. S’explica el que va dir a la darrera assemblea, en el sentit de la pressió que suposa una ocupació ben feta. Si hem de tenir o no un advocat especialista en el tema, que cobri etc., ho valorarà la comissió Legal.

La comissió de Comunicació/Difusió INFORMA de les tasques que fa:
– Web, agenda d’actes.
– Xarxes socials: FB, Twitter, Instagram i Telegram.
– Disseny i impressió de cartells. En la seva difusió, demanen col·laborar a tothom.
– Edició de 2 vídeos que són a Youtube.
– Redacció d’una nota de premsa i un manifest.
Recull de premsa per al web. Els podem enviar més enllaços, si veiem que no hi són.
Galeria d’imatges per al web
– Correcció dels textos, i idea de traduir alguns al castellà a partir d’ara.
Redacció de les actes d’assemblea.
– Contacte amb els mitjans. Conviden a tothom a passar-los contactes, i també p. ex. programes on estaria bé anar, encara que no en tinguem el contacte.

Algú els pregunta si està preparant un protocol d’emergència. Ells contesten que en tot cas el difondrien, si s’elaborés des de la comissió “Il·legal” etc.

INFORMEN també que els flyers, el full de signatures, la instància per a l’Ajuntament… es poden descarregar del web. I que en general el web és el camp base.

Algú té dubtes sobre si és convenient això que fem de publicar les actes d’assemblea al web. Es genera una mica de DEBAT. Hi ha qui diu que també pot ser una estratègia de reafirmar-nos públicament. ES DECIDEIX seguir-les penjant, de moment.

Un assistent parla del poema de Martí i Pol que va desaparèixer. L’ha portat i ens el llegeix. Algú suggereix fer-ne un mural.

La comissió d’Activitats INFORMA d’alguna activitat que té a mig embastar. Proposa concentrar les activitats els caps de setmana. Després, diu que el telèfon d’una membre de la comissió s’està escampant massa, i que ella no pot parlar amb tanta gent que no coneix… Se’ls proposa obrir una adreça de correu per a la comissió.

També demanen que Comunicació els passi les activitats ja lligades. Es genera DEBAT, hi ha qui diu que és justament Activitats qui ha de fer això. Algú altre diu que si cadascú va lligant actes, xocaran pel que fa a horari. Els preguntem quants membres són: 3 o 4. Potser fa falta gent. Apareixen dos nous voluntaris. ES DECIDEIX que es provarà el sistema de l’adreça de correu, i que pensaran entre ells com coordinar-se bé. ES DECIDEIX obrir una adreça de correu per a Comunicació, també.

La comissió d’Espai INFORMA del que han fet fins ara:
– Netejar la zona dels arbres tallats.
– …amb la qual cosa han descobert una porta que va a l’altre jardí i que miren d’obrir.
– Posar un recobriment al terra d’aquesta zona.
– Perimetrar els voltants de l’alzina per trepitjar-los menys.
– Tapar millor els residus d’amiant.
– Mig habilitar el quartet de la planta baixa. Tot i que després han aparegut goteres.
– Dins de la casa, habilitar el lavabo del passadís.
– Aconseguir tenir llum i aigua. El punt de llum és al “porxo” de la casa.
– Desenrunar la planta baixa.
– Tornar a col·locar la porta de la casa.
– Acordonar el primer pis, perquè hi ha forats. Si s’hi puja, ha de ser amb compte.

També INFORMEN del que volen fer a partir d’ara:
– Protegir la casa de la intempèrie, habilitar-la millor per dormir, menjar o treballar.
– Millorar la passarel·la d’entrada al jardí.
– Atendre la demanda de fer un espai infantil a la caseta de l’entrada.
– Continuar posant el recobriment de pinassa que han dit abans.
– Construir un tendal amb barres, al davant de la casa.
– Fer bancs, cadires… amb els troncs tallats, amb una serra.
– Començar a treballar al segon jardí.
– Tapar el forat del sostre de la segona casa, com a tasca urgent.
– Tapar la glorieta de la casa petita.
– Aprofitar el dia dels trastos (dimecres) per llençar coses.
– …en aquest punt, algú els proposa, a la llarga, fer una exposició de les coses interessants que es trobin a les cases.
– Atacar la inundació grossa que hi ha parking.
– A llarg termini, restaurar senceres les casetes.

INFORMEN de les demandes de material que fan:
– Urgents, una pala i una roda per al carretó.
– Molt de plàstic transparent d’obra, gros, de pintor.
– Cubells de reciclatge per al punt de brossa.
Des de Comunicació se’ls diu que es farà difusió d’aquestes demandes.

Han posat plantetes en un parell de llocs, i diuen que podem dur plantes a ”viure” aquí.

Algú pregunta als que es queden a dormir si també tenen demandes. Contesten que de tendes, màrfegues i sacs, ara mateix hi ha superàvit.

La comissió “Il·legal” pren la paraula. Decidim que a partir d’ara es dirà d’Acció i mobilització. Els que es queden a dormir a la casa expliquen dos problemes:
1) Que sempre es quedem els mateixos.
2) Que al matí (de 8 a 11 aprox.) costa aconseguir que vingui gent prou estona com per assegurar el relleu.
Per a totes dues coses, demanen més voluntaris i organitzar més bé els torns. Queda PENDENT com concretar això.

Algú pregunta si la raó de quedar-se es donar la veu d’alarma si cal. Sí, però no només.

Ells també treuen el tema d’aviam si es prepara el protocol d’emergència, per si hi ha p. ex. un desallotjament de matinada i els demanen identificar-se. Es recorda que avui s’acaba la setmana de “treva” del Districte…. La pregunta és sobretot per a Legal.

Algú diu que podríem obrir una mica de DEBAT sobre els costos i beneficis que té mantenir les permanències nocturnes. Ho fem més tard.

També es diu que tenim una denúncia dels propietaris, i per tant se suposa que un procés en marxa… Algú comenta que com que no han existit identificacions de persones, tampoc podem anar a preguntar com està el procés. Però es veu que al T. C. sí que el van identificar un dia, podria anar a preguntar.

La comissió Legal reprèn la paraula quan algú pregunta què en sabem de la posició de l’Ajuntament. No gaire res, de nou, INFORMEN, després que el dia 12 ens diguessin que es donava a la propietat una setmana perquè ”reflexionés”.

Estan treballant per catalogar l’alzina? A Legal no ho saben del cert. Sí que sabem que s’ha incoat un expedient per la tala dels arbres. Algú diu que vol pensar que l’Ajuntament està revisant l’expedient. A més, sembla ser que la propietat proposa el transplantament de l’alzina… cosa que nosaltres veiem inviable.

Algú treu el tema de si anar de l’Audiència Pública que es farà aquest dimecres a les 18.30 a la seu del Districte. DECIDIM que sí.

Algú altre recorda que la família va dir la setmana que volien parlar amb nosaltres, i proposa que siguem proactius per aquesta via. Així ens mostrarem com a oberts i “vius” davant els mitjans. I si ens diuen que no, quedaran retratats ells.

Algú afirma que Parcs i Jardins sí que està treballant en la catalogació de l’alzina, i que tenen dubtes legals, perquè la llei no és retroactiva.

Algú diu que està clar que hi ha hagut almenys deixadesa, perquè l’alzina no l’ha detectat cap filtre, i que el principal responsable és l’Ajuntament, per tant tenim dret a preguntar-los què estan fent al respecte.

Hi ha algun canal de comunicació formal amb l’Ajuntament? No, cap. Algú insisteix que la pregunta és si volem tenir-lo, nosaltres.

Anar a l’Audiència seria mig per demanar info mig per protestar. Hi cap bastant gent, a la sala. Com que no hi sol anar gaire gent, si els l’omples es posen una mica nerviosos. No cal que tinguem portaveus, podem fer “barra lliure” d’opinar.

La comissió d’Experiències autogestionades INFORMA sobre el recull que estan fent d’espais que han estat salvats pel veïnat (no només dels autogestionats). Seguiran investigant. S’han aturat enderrocaments? Sí, algun. Una primera conclusió és que els afers que tenen lloc en terreny púbics se salven més, i els de terrenys privats, menys.

Tornem a la comissió de Acció i mobilització. Proposen fer una cadena humana i portar els troncs davant de la seu del Districte. Algú suggereix lligar aquesta acció amb la de personar-nos a l’Audiència Pública de dimecres, i HO APROVEM. Comunicació es compromet a fer difusió d’aquesta acció.

S’obre un DEBAT de si només dirigir l’acció a l’Ajuntament, o també a la Gene (plaça de Sant Jaume), o a les immobiliàries, i en concret a Encarnación Invest: sabem on tenen la seu, aquí al barri. I ha qui diu que a part de l’Ajuntament actual, també tenen responsabilitat els altres partits polítics, que tots han governat anteriorment i tampoc van catalogar.

Es pot convidar a l’acció altres espais autogestionats. Això queda en mans de la comissió de ídem.

Com que diem d’entrar a l’Audiència, algú torna a treure el tema de si hem de parlar amb l’Administració; i diu que creu que no, que de moment mobilització i fer-nos forts.

Algú proposa, a més de portar els troncs, tirar pintura. Però es desestima.

Algú assenyala la part responsabilitat de l’estudi d’arquitectes que ha fet el projecte.

DECIDIM que la cadena humana serà cap a l’Ajuntament i prou. Prepararem l’acció demà dimarts a les 17 h a l’alzina. Comunicació, i tothom que vulgui, farà pancartes etc. A títol personal, tothom pot fer-se també minipancartes a casa o el que vulgui.

Per començar l’acció en si, DECIDIM quedar dimecres a les 17 h a l’alzina. Comunicació farà un cartell per difondre aquesta acció.

Acció i mobilització proposa també fer de “formació antirepressiva“ per a qui hi estigui interessat. Així, gent que ja ha portat a terme altres lluites compartirà el que sap: tema desallotjaments, identificacions, etc. Algú proposa convidar algun advocat. Data: aquest cap de setmana? Divendres? Ho estudiaran, així com els temes a tractar.

Pel que fa al protocol d’emergència, expliquen que el que se sol fer és tenir un missatge preeditat, per poder reaccionar ràpid, donar l’alarma a fora i proposar una reacció. En el nostre cas, seria per si arriba un desallotjament o bé per si venen operaris a tallar l’alzina. Estem D’ACORD a redactar-lo.

Es proposa també fer un cartell avisant al barri de què volem que facin si arriba al cas. Ho DEBATEM una mica: algú diu que hem d’anar en compte, que no sembli que donem per fet que algú “interromprà” aviat els nostres projectes per a la cases i l’alzina… De moment, no farem aquest cartell. Comunicació entoma l’elaboració del missatge intern.

Acció i mobilització defensa les permanències a la casa, en el sentit de donar el missatge que això no és un espai buit, insuflar-li vida, anar-lo restaurant… D’altres creuen que poden ser més necessàries més endavant, i que hem de mirar de no cremar-nos. DEBAT. ES DECIDEIX que de moment es mantindran.

Algú reivindica que d’acord que els de les permanències passen moltes hores aquí, però que potser d’altres passem hores fent feina per a l’alzina des de fora. Que tot és important.

Ja ha arribat el membre de la comissió Legal que té més info. INFORMA que a més de amb l’advocat del ginjoler, que se’l veu molt implicat, tenen contacte amb enginyers agrònoms, que confien a aconseguir la catalogació de l’alzina perquè està molt sana. Pel que fa a les cases, la catalogació com a patrimoni també està en estudi. Suggereix que tothom que tingui contactes amb institucions i entitats, els demani de fer escrits en defensa de l’alzina. Tot pot servir per reforçar el dossier. Algú agafa el guant de proposar-ho en l’àmbit acadèmic, i aviam si algú altre ho fa en l’àmbit dels naturalistes. diu. Quan estigui el dossier, s’enviarà tant a l’Ajuntament com als propietaris.

Explica que la còpia de l’expedient, l’estem esperant encara. Que els la van ensenyar l’altre dia, però ràpid, en plan ja et vaig passant jo els fulls…

Proposa reunir-se amb els partits polítics, a part d’amb l’Ajuntament, així veuran que existim, i ells també pressionaran. Es genera DEBAT. Algú no ho veu clar, per allò que tots tenen responsabilitats. Algú diu que en situació electoral, parlar-ne té pros i contres. Algú diu que en experiències com la de Can Seixanta va ser bo parlar-ne. Algú altre, que des de l’experiència sindical també ho veu bé. Algú torna a dir que estem encara verds pel que fa a cohesió, com per seure amb gent bregada a negociar el que els interessa a ells. Algú altre, que no és negociar, només parlar. Algú preferiria que vinguin ells a buscar-nos, i no anar-los nosaltres al darrere. També hi ha qui proposa convidar la regidora del Districte a l’alzina. Algú altre diu que tard o d’hora n’haurem de parlar.

Pel que fa a la comissió de Facilitació, proposa:
1) Fixar les assembles el dijous a les 19 h i intentar que durin una hora i mitja. Però hi qui preferiría el dilluns, o alternar-ho. Queda PENDENT. De moment, s’acorda la data i hora de la propera assemblea: dijous 22 a les 19.00 h.
2) Per a la coordinació entre comissions, crear un grup amb dues persones de cada comissió, ja es veurà en quina xarxa de contacte. S’APROVA. Facilitació crearà el grup. Cada comissió li haurà de dir el nom dels seus dos membres.

I una proposta del darrer moment: fer difusió de les activitats que es facin al jardí amb un cartell a la porta, i no només per les xarxes socials. S’APROVA.

 

Acta de l’assemblea del dijous 15 de novembre de 2018

ACTA DE L’ASSEMBLEA
Dijous 15 de novembre de 2018

Nota: En aquesta acta s’intenten recollir de manera resumida les principals informacions traslladades a l’assemblea i els acords presos. No s’hi recullen de manera exhaustiva totes les intervencions ni debats al llarg de l’assemblea.

L’assemblea d’avui té com a principal objectiu ser un espai de debat i anàlisi de la situació en què ens trobem actualment. Per això no ha estat una assemblea organitzativa a l’ús, i en comptes de seguir un ordre del dia, l’assemblea s’ha organitzat entorn de 4 preguntes, a partir de les quals s’ha articulat el debat:

 • Volem que aquest espai sigui per als veïns i veïnes?
 • Volem que sigui de titularitat pública?
 • Volem que l’ús final el decideixin els veïns i veïnes?
 • Volem que sigui un espai autogestionat?

Es comença parlant de què volem aconseguir, intentant concretar una mica les prioritats més enllà dels tres punts del manifest inicial. Aquests darrers dies tot ha evolucionat molt ràpid i cal fer una reflexió sobre cap a on ens dirigim.

El consens és clarament que la intenció és recuperar la finca per a l’ús veïnal i, per tant, que deixi de fer-se’n un ús privat.

Es vol que els veïns i veïnes decideixin el seu ús final.

En aquest sentit, s’ha arribat a un acord tàcit d’ocupar l’espai exterior a nivell estratègic.

En canvi, existeixen diferències de criteri respecte de l’ús final de l’espai i el seu model de gestió:

 • Hi ha posicions que plantegen la defensa de l’espai per assolir-ne l’adquisició per part de l’Ajuntament, i més endavant que el veïnatge en decideixi l’ús, i si la gestió de l’equipament és pública o comunitària.
 • Hi ha altres posicions que defensen l’ocupació i l’autogestió de tot l’espai com a estratègia, però també com a projecte final.
 • Altres posicions minoritàries se centren en la protecció només del jardí.

Es genera bastant debat al voltant de l’ocupació de les cases. Per a alguns és un mitjà de pressió i també un projecte en si mateix, i per a d’altres comporta massa riscos, bé per l’estat de l’edifici o bé perquè podria provocar un desallotjament que impossibiliti altres vies d’adquisició per part de l’Ajuntament.

En resum:

 • Hi ha consens en la idea que l’espai sigui per als veïns i veïnes, que sigui de titularitat no privada i que el seu ús final l’han de decidir per tant els propis veïns i veïnes.
 • No hi ha consens davant la gestió que se n’ha de fer (autogestionada o pública) ni pel que fa a l’ocupació de la casa.

Algunes aportacions dels veïns i veïnes:

 • Un veí comenta que si la prioritat és l’alzina ens centrem en això, en les seves necessitats. L’alzina és el mínim comú denominador.
 • Un advocat ens recorda que l’estat actual de la finca és de titularitat privada.
 • Hi ha una petita minoria que només vol salvar l’alzina, i si es pot aprofitar la finca per equipaments, millor, però no estan a favor de seguir ocupant.
 • Algú comenta que també li sembla bé si al final se la queda l’Ajuntament.
 • Algú diu que primer l’alzina i que l’ocupació se’ns girarà en contra, i que no vol que la voluntat de preservació ens faci perdre el nord.
 • Comenten el cas del Jardí del Silenci, on la propietat és de l’Ajuntament amb clàusula d’ús del bisbat.
 • Sobre comprar, hi ha qui diu que no és necessari.
 • En referència als dubtes i al procés, es diu que l’important és decidir què volem i ja farem camí.
 • Hi ha consens en la idea que l’ús sigui veïnal.
 • Es comenta el cost del manteniment i de l’apropiació de la finca.
 • Algú diu que si per salvar-ho tot cal que sigui privat, endavant.
 • Algú es posiciona fora del binomi públic/privat mentre l’espai sigui autogestionat. La pertinença no depèn d’un paper sinó de l’ús que se’n faci.
 • Hi ha qui afirma que l’Ajuntament som nosaltres i per això escull titularitat pública.
 • Si es volgués activar l’opció de propietat/béns comunals, l’únic mecanisme seria canviar la llei.
 • De la reunió de la comissió Legal amb l’advocat del cas del ginjoler: el terreny era municipal i cal protegir l’arbre.
 • Sobre el paper, ho tenim malament; la pressió és l’única via possible.
 • També sorgeix l’opció de pressionar els propietaris per 50 anys d’ús veïnal, però el capitalisme no permet gaires opcions alternatives entre el binomi privat i públic.
 • Ha d’haver-hi un seguiment de les torretes propietat de l’Ajuntament perquè si no també fan el que volen o ho intenten (Vil·la Urània).
 • Ens preocupa que la titularitat pública no garanteixi la protecció de la finca i dels arbres.
 • És més fàcil que la pressió social faci efecte en propietats públiques de les administracions.
 • Una altra fórmula de tinença és la custòdia del territori.
 • Es debat sobre què s’entén per autogestió o gestió cívica, ja que hi ha diversos nivells. En molts casos qui ho gestiona ho fa a través d’empreses o entitats.
 • Es demana que l’Ajuntament aprofiti la finca per cobrir mancances d’equipaments al barri.
 • Algú pregunta si l’autogestió permetria donar-li ús de centre de dia per a gent amb deficiències.
 • Es diu que, davant de propietat privada i permisos concedits, l’autogestió en el marc de l’ocupació té els dies comptats.
 • A més, es comenta que la rehabilitació dels edificis és inabastable des de l’autogestió, per això s’aposta més aviat per la titularitat pública.
 • En favor de l’autogestió, es diu que l’Ajuntament pot adquirir qualsevol solar per fer equipaments, i que en canvi el que cal al barri són espais autogestionats.
 • Es parla de l’ocupació com a eina per aconseguir un objectiu.
 • Un veí reivindica que la prioritat hauria de ser mantenir l’espai verd. Algú altre incideix en l’objectiu d’aconseguir un espai verd protegit.
 • Es diu que en general l’autogestió és una solució transitòria, però que després d’un temps els espais autogestionats acostumen a passar a mans públiques o privades.
 • Es contesta que hi ha precedents d’espais autogestionats (a Tarragona, p. ex.) que funcionen a la perfecció.
 • Es comenta el format de l’assemblea. Molta gent no sabia que no era una clàssica assemblea per comissions. Es troba a faltar debatre sobre punts i temes organitzatius, però es deixa per a un altre dia.
 • A part del recull d’idees, cal portar gent per fer xerrades sobre processos similars.
 • Els de Ka La Trava demanen fer un vermut a la finca de l’alzina, per recaptar diners per a la seva causa. Això genera dubtes a algú altre, pel fet d’incloure els diners en l’equació, però es comenta que calen diners per preservar l’espai verd. Com que està pendent decidir l’ús del jardí (hi ha opinions que l’estem malmetent), se’ls respondrà un cop presa aquesta decisió.
 • Es destaca la importància de mantenir obert el diàleg amb Ajuntament i propietat.
 • S’acorda la data i hora de la propera assemblea: dilluns 19 a les 19.00 h.

Acta de l’assemblea del dilluns 12 de novembre de 2018

ACTA DE L’ASSEMBLEA
Dilluns 12 de novembre de 2018

Nota: En aquesta acta s’intenten recollir de manera resumida les principals informacions traslladades a l’assemblea i els acords presos. No s’hi recullen de manera exhaustiva totes les intervencions ni debats al llarg de l’assemblea.

 

Inici a les 19.15 h i durada aproximada de dues hores

Reunió amb el Districte de Gràcia

Avui dilluns a les 18.00 h ha tingut lloc una breu reunió amb el govern del Districte de Gràcia (que al matí s’ha reunit amb els propietaris de la finca) a la qual han assistit diverses persones de les comissions de treball de «Salvem l’alzina i les casetes del carrer Encarnació». Un cop finalitzada la reunió, s’informa a l’assemblea que:

 • L’Ajuntament diu que les obres tenen llicència reglada, cosa que durant la reunió se’ls ha rebatut, donat que durant l’aprovació de la llicència haurien d’haver saltat (i no ho han fet) diverses alarmes que són responsabilitat de l’Ajuntament. També s’apunta a diverses irregularitats que es podrien haver comès per part de la propietat.
 • La família propietària de la finca es diu Campalans i Alsina i ha traslladat al govern municipal la intenció de fer una edificació en forma de L amb diversos habitatges (alguns per la pròpia família i d’altres per llogar). Diuen estar preocupats per l’entrada de mitjans de comunicació dins la finca i que ara per ara aturen les obres previstes i abans de fer res ho comunicaran a l’Ajuntament.
 • Des de «Salvem l’alzina i les casetes del carrer Encarnació» s’han traslladat al govern municipal de manera clara les nostres reivindicacions:
  1. Oposició a la tala de l’alzina (Salvem l’alzina)
  2. Oposició a l’enderroc de les cases del c. Encarnació (Salvem les cases)
  3. Oposició a operació especulativa a l’espai
 • El govern municipal es compromet a portar tot l’expedient al Districte per tal que es pugui consultar, tant pel que fa a la qüestió arquitectònica com pel que fa a la natural.
 • S’ha demanat al Districte que s’ocupi de la retirada de l’amiant. Un company expert en el tema explica que en les condicions actuals en que està ara, l’amiant no genera cap problema. Proposa estudiar, però, com s’ha tret aquest amiant per verificar que s’han seguit els protocols.
 • Es planteja la possibilitat de negociar directament amb la propietat. Diverses persones s’hi posicionen a favor i en contra, plantejant també en quines condicions hauria de ser aquesta negociació (es menciona com a possible condició la retirada de la denúncia que la propietat ha interposat contra els veïns i veïnes que ocupen la finca).

 

Debat sobre objectius finals i estratègia de lluita

Arrel de diverses intervencions, es posa de manifest que, després dels primers dies de reacció veïnal i organització per l’aturada de la tala i l’enderroc, cal plantejar un debat sobre els objectius finals d’aquesta mobilització: què volem aconseguir i com fer-ho.

S’acorda que la propera assemblea es centrarà exclusivament en aquest debat i es crea una comissió per organitzar-la i facilitar-la. L’assemblea tindrà lloc dijous 15 de novembre a les 19.00 h sota l’alzina.
Algunes qüestions, debats i propostes plantejats a l’assemblea:

 • Com a veïnes, què volem fer amb aquest espai?- A l’assemblea es fa manifesta una altra vegada la voluntat veïnal de convertir l’espai en un espai per la Vila (no d’ús privat i per a l’especulació immobiliària). Es mencionen com a opcions: espai verd, equipament públic, espai d’autogestió. Es roman obert a altres possibles usos.
 • Com aconseguir-ho? Sorgeixen diverses propostes:

– Negociació/diàleg amb la propietat: Sí o no? En quines condicions?

– Accions i mobilitzacions més grans, com ara manifestacions, accions contra l’especulació d’immobiliària, etc.

– Proposta o projecte concret a portar a l’Ajuntament

–  Signatures: més enllà del format actual (ja se n’han recollit i entregat més de 3.000), valorar si se’n recullen en altres formats ja previstos institucionalment.

Breu trasllat d’informació de les diferents comissions

• Legal 
S’està treballant en les següents línies: catalogació de l’alzina i contacte perquè s’iniciïn els tràmits per declarar-la arbre monumental. Un grup d’arquitectes estudiarà l’expedient i la llicència immobiliària (es demana si s’hi pot afegir algun expert). Es proposa crear una línia de treball de pressió perquè aquesta situació no es torni a repetir, fent ponts amb altres col·lectius i altres lluites ja actives.

• Signatures
S’han recollit i entregat al Districte de Gràcia 3.058 signatures (i encara se’n tenen algunes més per entregar). Totes aquestes signatures mostren el suport veïnal a les nostres demandes i són una eina de pressió. Des de la comissió es planteja si cal recollir signatures per alguna altra via ja prevista per l’Ajuntament. S’acorda que de moment es segueixen recollint en el format actual i que dijous es valori aquesta opció durant el debat sobre els objectius i l’estratègia de lluita.

• Comunicació/difusió
Al web www.salvemlalzina.org es pot consultar el manifest, les actes, les activitats, etc. També es disposa de canal de Telegram, comunitat a Facebook i compte de Twitter.

S’han fet diverses gestions amb mitjans de comunicació per tal de difondre la mobilització veïnal. Es demana un ús responsable dels grups de Whatsapp perquè no es saturin amb un excés de missatges; en aquest sentit es recorda que l’espai de debat polític i decisió és a les assemblees i no al Whatsapp. Es valoren també canals de comunicació més directes entre les comissions.

• Actes/activitats
Al llarg de l’assemblea es proposen algunes activitats i es recalca la voluntat de mantenir l’espai obert i actiu. Les propostes concretes s’han de fer arribar a la comissió d’activitats. A nivell general es proposa fer activitats de major envergadura, com pugui ser un concert gran, etc. Es planteja si caldria crear una adreça de correu on fer arribar propostes d’activitats, però no s’arriba a concretar.

 

Creació de noves comissions

 

 • Es crea una nova comissió encarregada de la rehabilitació de l’espai del jardí.
 • Es crea una nova comissió encarregada de la facilitació de la propera assemblea, que tindrà lloc dijous 15 de novembre a les 19.00 h sota l’alzina.
 • Es crea una nova comissió encarregada de proposar accions i mobilitzacions més enllà del que cobreix la comissió legal.

 

Altres qüestions i propostes durant l’assemblea

 • Permanències nocturnes | Es proposa i s’aprova iniciar permanències nocturnes en forma d’acampada a l’espai del jardí per anticipar-se a un possible desallotjament. Les permanències ja han començat aquesta mateixa nit.
 • Contacte amb altres experiències | Es proposa contactar amb altres experiències i lluites veïnals similars (contra l’especulació, per aturar operacions immobiliàries, per aconseguir usos públics/socials d’espais, etc.) de les quals aprendre i potser organitzar una xerrada o jornades.
 • Consell de medi ambient i sostenibilitat del Districte de Gràcia| Tindrà lloc dimarts 13 de novembre a les 18.00 h. S’acorda que dues persones hi participaran per informar del que estem fent (breu exposició de qui som, línies principals, manifest… sense arribar a acords).

La Comissió de Comunicació

Propera assemblea:
dijous 15 de novembre a les 19.00 h sota l’alzina

Nota de premsa 9/11/2018

SALVEM L’ALZINA DE GRÀCIA (BARCELONA) Mobilització veinal, avui divendres 9 de novembre a les 8 del mati!

#DefensemlAlzinaDeGracia #CasetesCarrerEncarnacio

Link del vídeo: Xa non cantarán mais os paxaros de Xosé Senén Rodréguez, veí del c/ Encarnació, advocat i periodista col·legiat:

Avui Divendres 9 de novembre podria ser el darrer dia que la piuladissa d’ocells del vídeo adjunt s’escolti al cor de la Vila de Gràcia.

NOTÍCIA: El passat dimecres 7 de Novembre van començar els preparatius de les obres del c/ Encarnació núm. 13, 15 i 17 al cor de la Vila de Gràcia (molt a prop de la plaça Virreina). Les finques en qüestió estaven desocupades des de feia un parell d’anys.

Dijous al mati els operaris van buidar les cases i, davant l’estupefacció dels veíns, ja van talar alguns dels arbres centenaris del jardí. L’enderroc està previst per avui divendres, juntament amb la tala dels arbres restants.

Des que ahir dijous va saltar l’alerta, els veíns i veïnes de Gràcia ens hem començat a mobilitzar davant del que sembla un nou cas d’especulació immobiliària. L’objectiu primordial és salvar un arbre monumental del barri: l’Alzina del Mas Hortal, una alzina de més de 200 anys.

CONTEXT PER APROFUNDIR: Segons el projecte aprovat per la Regidoria, la immobiliária Encarnación Invest S.L té la intenció de construir al solar 40 apartaments sense respectar cap dels arbres ja existents, entre els quals hi ha l’alzina bicentenària.

ESPÉCIES D’OCELLS AMENAÇADES: Xosé Senén Rodríguez (l’autor del vídeo adjunt) afirma que en l’alzina bicentenària del Mas Hortal hi tenen el niu diverses espécies d’ocells (algunes protegides): mussols, tudons silvestres, merles, tórtores i una nombrosa colónia d’estornells. A part de les queixes presentades per diversos veíns al Departament d’Agricultura, en aquest moment ja s’ha consultat l’opinió de biólegs i ambientólegs com ara la d’en Jaume Marlès Magre, especialitzat en la preservació de la fauna urbana. Esperem la seva valoració en poques hores.

URBANISME: Des del Districte de Gràcia ens han assegurat que les tres finques afectades no consten en el Catàleg de Patrimoni Arquitectónic i que els propietaris tenen tots els permisos en regla. Els veíns, però, denunciem certes irregularitats, com el fet que no s’hagin notificat les obres amb cartells o senyals a la via pública.

CATALOGACIÓ DE L’ALZINA MONUMENTAL: Segons jardiners i ambientólegs consultats, l’Alzina del Mas Hortal compleix totes les característiques per ser considerada un arbre monumental. Carlos Bernal, un treballador del Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, afirma que com que l’arbre no està catalogat, els propietaris de la finca tenen un informe favorable a la tala a canvi d’una compensació económica. Els veíns no entenem com un arbre d’aquestes característiques no està catalogat i creiem que caldria investigar si està “en procés de catalogació?” per tal de garantir-ne la seva supervivència.

ORGANITZACIÓ VEÏNAL: La Federació d’Associacions de Veïnes i Veíns de Barcelona, aixi? com amb altres col·lectius graciencs, veíns i veïnes, vianants habituals, famílies d’escoles properes, etc… hem començat a organitzar-nos. Ahir dijous vam improvisar un berenar popular i informatiu davant les cases, per tal de fer- nos visibles. També hem convocat una concentració popular per avui divendres 9 de novembre a les 8 del matí, al carrer Encarnació 13. La mobilització vol ser i es vol mantenir pacífica en tot moment, amb l’únic desig de preservar i fer respectar el patrimoni históric i mediambiental de Gràcia.

ALTRES CASOS SEMBLANTS: Alguns ambientólegs afirmen que els fets recorden al que va succeir fa uns anys amb una altra alzina histórica, en aquesta ocasió del barri de la Marina del Prat Vermell (al districte de Sants-Montjuïc), en un altre solar privat i edificable, situat entre el carrer 9, carrer Motors i carrer Pontils. En aquest cas hi havia una altra alzina monumental que gràcies al moviment veïnal es va acabar trasplantant a 500 metres de la ubicació original. Mireu la notícia en aquest link:

https://beteve.cat/general/finalitza-amb-exit-el-trasplantament-duna-alzina- centenaria/

Si necessiteu el contacte dels veíns, jardiners, ambientólegs … escriviu a salvemlalzinadegracia@gmail.com o truqueu al 697981321.

 

Descarrega la nota de premsa del dia 9 de Novembre en PDF

Acta de l’assemblea del divendres 9 de novembre de 2018

ACTA DE L’ASSEMBLEA
Divendres 9 de novembre de 2018

Comencem a les 19.00 h i escaig, amb la presència de reporters de BTV que fan alguna gravació genèrica. Després se’ls demana que no gravin més durant l’assemblea.

En T. R. explica les gestions fetes en la Comissió Legal. Confirma que s’ha fet arribar el document en el qual es diu que l’obra i la tala queden aturades temporalment, sine die, així que comentem la importància de continuar amb les convocatòries, accions i presència a l’espai.

Confirma que dilluns hi haurà una reunió de la propietat amb el Districte, que algú altre finalment concreta que serà a les 12.00 h, tot i que no sabem a on.

Comenta en T. R. també que s’està treballant per obtenir l’expedient del projecte i poder revisar les irregularitats que s’han comès (menors, pel que sembla de moment), a veure si per aquí es pot fer pressió.

A continuació en T. C. confirma que no hi ha res catalogat i explica que la catalogació té dos procediments possibles, des del particular-propietari i des de l’administració, i esmenta una tercera via possible, per la mobilització veïnal (tal com ja va passar en un cas d’una alzina també al C/ Ulldecona, fa uns anys).

En T. C. diu que estan treballant en un document per tal de poder donar ressò i valor al patrimoni natural i recorda la importància de presentar reclamacions en forma d’instàncies a l’Ajuntament per tal de fer palesa la voluntat popular.

Comenta també que Parcs i Jardins ja està treballant per engegar el procés de catalogació de l’alzina, però que pot ser llarg…

A continuació parla una arquitecta que treballa i té contactes amb urbanistes/ urbanisme i confirma el que ja sabem i temíem, que no hi ha res catalogat ni protegit, i que el nivell urbanístic de l’edificació és 12, que implica que poden fer el que vulguin, però que això contrasta amb els permisos i les possibles irregularitats respecte a la tala.

Aquesta arquitecta comenta un detall de rellevància, que és que hi ha una opció proteccionista del patrimoni que no passa per la catalogació i es tracta de la protecció del teixit històric, com sí s’ha fet al Poblenou i altres zones de Barcelona, però que curiosament a Gràcia no n’hi ha cap cas… Acaba dient que potser en aquest cas la lluita està perduda, pel fet que hi ha un projecte aprovat, etc. però que potser valdria la pena posar energia també en aconseguir això en altres espais del barri…

Alguns dels presents tornen a reafirmar el sentiment general sobre demanar el màxim possible, salvar les finques, casetes i alzina, i treballar conjuntament amb l’objectiu que es pugui convertir en equipaments per a tothom.

Des de la Comissió d’Activitats es comenta que demà es farà un vermut dinar popular “de traje”, així que tothom porti coses per compartir, i que un veí cuiner prepararà una paella (per a unes 25 persones. Es diu que millor si tothom porta també plats, gots i coberts de casa. Es demana que caldran taules o cavallets i un tauler per poder muntar una taula, i potser cadires també.

Es comenta la necessitat de crear un canal informatiu més efectiu que el grup de Whatsapp, que ja està ple i no s’hi pot afegir més gent, i es consensua crear un perfil a Telegram al qual tothom pot adherir-se i convidar a qui consideri oportú. Allí es difondrà informació contrastada i el més actualitzada possible sobre convocatòries, accions, estat de l’espai, etc.

Una de les assistents comenta que, per tal de mantenir la presència a l’espai, cal que s’apunti més gent als torns de forma presencial als plafons que hi ha a l’espai o al Doddle que s’ha creat. I en aquesta línia es proposa que el diumenge a la tarda, qui pugui vagi a l’espai per tal de poder condicionar alguna habitació per tal de passar la nit, o la caseta adjacent, que no té cordó-cinta policial.

Es proposa fer un tall de trànsit demà dissabte a Travessera de Gràcia, d’uns 20 minuts de durada, sobre les 11.00 h del matí, però no se’n confirma la convocatòria.

Es comenten diferents opcions de convocatòries per a dilluns a la seu del districte i acabem confirmant que millor centralitzar les accions en una seguda a les 12.00 h (que és quan es fa la reunió propietari/s-Ajuntament) i a les 14.00 h farem la presentació popular d’instàncies allà mateix (tanquen a les 14:30 h). És important que tothom se’n descarregui el formulari i el porti ja ple a aquella hora per poder obtenir ressò per part dels mitjans sobre la reclamació popular que estem fent, a títol personal, però junts.

Un veí comenta la importància d’aconseguir que declarin l’arbre com a bé d’interès local i que caldria implicar l’Institut Municipal del Medi Ambient. Es recorda que des de Parcs i Jardins ja s’estan fent gestions, però cal seguir estudiant més aspectes. Entre ells, per exemple, valoracions de professionals com la que ens ha fet arribar una companya de part d’un membre de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, però que signa l’escrit a títol personal. Acordem de demanar-li que ho faci de forma institucional, per tal que tingui més pes el document.

Es comenta la creació de la web (www.salvemlalzina.org), campament base virtual en el qual es penjarà el manifest consensuat i la resta de documentació, així com els articles de premsa i les adhesions a la causa per part de col·lectius i associacions.

Es presenta un membre de La Mosca Tv, que gravava la trobada i a qui se li demana que s’identifiqui, i comenta que contribuirà fent difusió del cas a través de la seva plataforma, i penjant el vídeo a Youtube. Els càmeres de BTV, que demanen d’entrevistar a algú al mig de l’assemblea i se’ls diu que ara no toca, comenten que tornaran demà per seguir donant cobertura al tema.

En R., de la Comissió de Comunicació, reparteix entre els assistents els cartells que han fet per tal que els pengem entre totes.

Agraïm l’assistència i la participació de tothom i es dona per finalitzada la reunió.

La Comissió de Comunicació

Manifest

Veïns i veïnes de la Vila de Gràcia,
mobilitzem-nos per salvar les cases i l’alzina del carrer Encarnació!

Diguem PROU a l’especulació immobiliària,
que ens expulsa de casa i del barri!
Aturem la destrucció del patrimoni pel lucre especulatiu!

Aquest dimecres 7 de novembre la immobiliària Encarnación Invest S.L va començar l’enderrocament de les dues casetes històriques del carrer Encarnació (n° 13-15-17) i dels arbres que hi ha al jardí, entre ells una alzina bicentenària, amb l’objectiu de construir-hi apartaments de luxe.

Això és un nou exemple de l’especulació que patim, cada cop més, a la Vila de Gràcia. I és per això que les veïnes hem ocupat la finca i ens hem organitzat per aturar les obres i fer d’aquest espai un lloc viu on satisfer les necessitats del veïnat.

Com sabem, Gràcia és un dels districtes de Barcelona amb la problemàtica més gran pel que fa a l’habitatge (lloguers impossibles, mobbing immobiliari, salaris miserables, desallotjaments i desnonaments), que resulta en l’expulsió de les veïnes i l’elitització del barri. L’enderrocament d’aquestes cases juntament amb la destrucció del jardí, i la posterior construcció d’apartaments de luxe, suposaria un triomf més del capitalisme i l’especulació que ens ofega, i no estem disposades a acceptar-ho.

A més del lucre especulatiu, aquesta demolició també posa en perill la flora i fauna de la Vila. L’alzina amenaçada té més de 200 anys d’història documentats i compleix les característiques per ser catalogada com a arbre monumental. Actualment hi fan niu diverses espècies d’ocells, algunes de protegides, entre les quals hi ha un mussol, estornells i tórtores. Fonts diverses ens indiquen que malgrat els propietaris tenen els permisos en regla per a l’obra i un informe favorable a la tala, s’han comès múltiples irregularitats, entre elles els danys provocats al patrimoni natural.

A la Vila de Gràcia hi falten molts equipaments públics reivindicats pel veïnat en diverses lluites: habitatge social, centre de dia públic i 100% gratuït, escoles bressol i centres educatius, espais per a joves, locals per a caus i esplais, locals públics de foment de la cultura, centres cívics… Fem de les parcel·les del carrer Encarnació un espai de vida per a les veïnes, no sols un projecte d’especulació capitalista. Davant la impunitat de les immobiliàries, mobilització popular i expropiació com a resposta.

Si ens organitzem, guanyem!

Prou gentrificació i prou especulació!

Les casetes i l’alzina es queden al barri!

#defensemlalzinadegracia
#casetescarrerencarnacio
#salvemlalzina

Leer en español

Read in English